English

Hotararea nr. 911/2005- privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de punere în funcțiune a dispozitivelor medicale

 

Articolul 1- dispozitivele medicale și accesoriile sunt denumite dispozitive

Articolul 2- definiții: dispozitiv medical, accesoriu, dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro, dispozitiv medical la comandă, dispozitiv medical destinat investigației clinice, producător, scop propus, introducerea pe piață, punere in funcțiune, reprezentant autorizat

•  dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro este orice dispozitiv care este un reactiv, produs de reacție, calibrator, material de control, o trusa, un instrument, aparat, echipament sau sistem utilizat singur sau in combinație, destinat de producator pentru a fi utilizat in vitro pentru examinarea de probe, inclusiv a donatorilor de sânge și țesuturi, derivate din organismul uman in scopul exclusiv sau principal de a furniza informații:

a) privind o stare fiziolagică sau patologică

b) privind o anomalie congenitală

c) pentru a determina gradul de securitate și compatibilitate cu primitori potențiali

d) pentru a monotoriza măsuri terapeutice

Recipientele pentru probe sunt considerate a fi dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro. Recipientele pentru probe sunt acele dispozitive, tip vacuum sau nu, destinate de căte producatori in mod special pentru păstrarea inițială și pentru conservarea probelor obținute din organismul uman, în scopul unei examinari pentru diagnostic in vitro.

Produsele destinate uzului general de laborator nu sunt dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro dacă aceste produse, având în vedere caracteristicile lor, nu sunt proiectate în mod special de către producatorul lor pentru a fi folosite pentru diagnostic in vitro

•  producător este orice persoana fizică sau juridică responsabilă pentru proiectarea, fabricarea, ambalarea și etichetarea unui dispozitiv medical, înainte de a fi introdus pe piață sub numele său propriu, indiferent dacă aceste operații sunt efectuate de ea insăși sau în numele său de o terță parte.

Articolul 3

1) dacă un dispozitiv este destinat să administreze o substanță definită ca produs medicamentos, care este reglementat de Ordonanța de urgență 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările și completările ulterioare, acestui dispozitiv i se vor aplica prevederile prezentei hotărâri, fără a deroga de la dispozițiile aplicabile produselor medicamentoase

2) dacă un astfel de dispozitiv este introdus pe piață într-o forma în care dispozitivul și produsul medicamentos formează un singur produs destinat exclusiv utilizării în combinația dată și care nu este reutilizabil, acest dispozitiv va fi tratat ca produs medicamentos, dar i se vor aplica cerințele prevazute în anexa nr. 1 - exclusiv în ceea ce privește securitatea și performanțele acestuia

 

Copyright ©2007 Greuceanu Design.
All rights reserved. Mail to Webmin for observations